Pip Là Gì Trong Forex? Ý Nghĩa Của Chúng Thế Nào?

564
Booking.com

Trong thị trường forex hay nhắc đến pip, vậy pip là gì, pip được tính như thế nào, BRKV sẽ cung cấp một số thông tin về biết cho trader nắm rõ hơn.

Pip là gì và có ý nghĩa gì?

Trong thị trường forex, pip được hiểu là đơn vị giá nhỏ nhất, và mỗi cặp tiền sẽ có một đơn vị giá (pip) khác nhau. Ví dụ, đối với cặp tiền EUR/USD, tỷ giá hối đoái tăng từ 1,2250 lên 1,2251, có nghĩa là giá đã tăng 1 Pip. Trên cơ sở này, bạn có thể tính toán lãi lỗ dựa trên số pip đạt được hoặc bị mất. Nói chung, tỷ giá hối đoái của XAU/USD (Vàng/Đô la Mỹ) là 0,1 pips; đơn vị cho cặp yên Nhật JPY đứng sau là 0,01; hoặc đối với các cặp tiền tệ trong forex khác, đơn vị pip là 0,0001.

Giá trị của mỗi pip

Phần giá trị giúp trader tìm lãi và lỗ cho mỗi pip giao dịch cặp tiền tệ.

Dựa trên kết quả này, kết hợp với khối lượng giao dịch (dựa trên quy mô số lot và đòn bẩy), trader sẽ tìm ra lãi và lỗ của mỗi giao dịch. Hiển thị theo công thức:

Lợi nhuận/rủi ro trên mỗi giao dịch = lợi nhuận trên mỗi pip/rủi ro x pip trên mỗi giao dịch.

Trong đó:

Lợi nhuận/rủi ro trên mỗi pip = giá trị 1pip x khối lượng giao dịch

Giá trị 1 pip = Đơn vị pip/tỷ giá thực hiện

Đơn vị pip là gì? Nó một phần của số thập phân thông thường có sẵn quy định cho mỗi cặp tiền tệ.

Đối với các cặp tiền tệ khác nhau, giá trị của 1 pip có thể khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng cách tính pip trong forex để tính toán lãi lỗ.

Pip là gì? Một số ví dụ tính pip

Với đồng đứng trước đồng đô la Mỹ (USD), chúng ta có thể tính giá trị của 1 pip như sau:

Ví dụ: tỷ giá hối đoái của cặp USD/JPY là 117,20, đơn vị pip = 0,01 

Giá trị 1 pip = Đơn vị pip/tỷ giá thực hiện = 0,01/117,20 = 0,0000853

Hoặc đối với cặp USD/CHF, tỷ giá hối đoái hiện tại là 1,5027, pip = 0,0001

Giá trị 1 pip = Đơn vị pip/tỷ giá thực hiện = 0,0001/1,5027 = 0,0000665

Với số tiền còn lại bằng đồng so với đô la Mỹ (USD), chúng tôi phải làm theo các bước bên dưới để thu thêm 1:

Ví dụ: Đối với cặp tiền EUR/USD, tỷ giá hối đoái hiện tại là 1,2120, đơn vị pip = 0,0001.

Giá trị Euro của 1 pip = Đơn vị pip/tỷ giá thực hiện = 0,0001/1,2120 = 0,0000825EUR.

USD được chuyển đổi sang các đơn vị sau: EUR x tỷ giá hối đoái (EUR/USD)

Kết quả: 0,0000825 x 1,2120 = 0,0001.

Hoặc đối với cặp tiền tệ GBP/USD, tỷ giá hối đoái hiện là 1,7853 và pip = 0,0001.

Giá trị của 1 pip = 0,0001/1.7853 = 0,0000560.GBP.

USD được chuyển đổi sang đơn vị sau: GBP x tỷ giá hối đoái (GBP/USD)

Kết quả: 0,0000825 x 1,7853 = 0,0001.

Pip Là Gì

Những bước tính toán này khá phức tạp, nhất là với các trader mới tập giao dịch lần đầu. Tuy nhiên, bạn không cần phải tính toán các bước này. Thông thường những điều này sẽ được thực hiện bởi sàn forex của bạn. Bạn chỉ cần hiểu cách họ thực hiện các phép tính toán học này.

BRKV đã cung cấp cho bạn hiểu pip là gì và cách tính pip trong forex, chúc các trader hiểu  và giao dịch thành công trên thị trường forex!

>>>> Xem thêm

Rate this post

Booking.com